ESUL Emmaus Sundsvall - Luleås biståndsfond | DinGåva.nu

Välj belopp

Gör världen bättre - Ge din gåva nu

Efter betalning kan du välja att ge bort som present, julklapp, minnesgåva, synas som sponsor eller vara helt anonym.

Om ESUL Emmaus Sundsvall - Luleås biståndsfond

Projektet skall hjälpa människor på gräsrotsnivå till större självständighet genom ekonomisk förbättring samt ökat socio-politiskt medvetande och engagemang mot exploaterande samhällsstrukturer.

Senaste givare/sponsorer

Än så länge endast anonyma givare/sponsorer

Största givare/sponsorer

Än så länge endast anonyma givare/sponsorer