Lugi BBK | DinGåva.nu

Välj belopp

Gör världen bättre - Ge din gåva nu

Efter betalning kan du välja att ge bort som present, julklapp, minnesgåva, synas som sponsor eller vara helt anonym.

Om Lugi BBK

Basketen i Lund har en lång historia. Faktum är att Lugi Basket är en av Sveriges äldsta basketklubbar. Föreningen bildades redan 1950 - två år före Svenska Basketbollförbundet. Initiativtagare till basketen i Lugi var en grupp baltiska studenter. År 2000 fyllde Lugi Basket 50 år. Detta kompendium är ett försök att i kortfattad och överskådlig form spegla verksamheten under de första 45 åren. Milstolparna i föreningens historia - framgångar såväl som motgångar - har givetvis fått stort utrymme. Men dagens verksamhet är också representerad; liksom mål och riktlinjer för de kommande tre åren. Kompendiet avslutas med adresser till styrelse och kansli. "Lugi Basket 1950-1995" är tänkt att användas på tre sätt: som presentationsmaterial, pressmaterial och internt utbildningsmaterial. Det är min förhoppning att kompendiet i någon mån återspeglar Lugi Baskets verksamhetsidé; en idé som utgör själva grundbulten i föreningen och som vi aldrig kommer att tumma på: att förena satsning på idrottslig kvalitet och utveckling med trivsel och social gemenskap.

Senaste givare/sponsorer

Än så länge endast anonyma givare/sponsorer

Största givare/sponsorer

Än så länge endast anonyma givare/sponsorer