T121 Spica Vänner | DinGåva.nu

Välj belopp

Gör världen bättre - Ge din gåva nu

Efter betalning kan du välja att ge bort som present, julklapp, minnesgåva, synas som sponsor eller vara helt anonym.

Om T121 Spica Vänner

Föreningen T121 Spica Vänner

Våren 2003 bildades en vänförening för T121 Spica. Genom sina medlemmar skall föreningen hålla fartyget i sjövärdigt skick och vårda henne.

Medlemmar rekryteras fortlöpande. Många kommer från tidigare besättningar på Spica-klassens fartyg – men även intresserade, utan tidigare koppling till fartyget eller flottan, har anslutit under åren. Antalet medlemmar är närmare 250.

Spica innehar certifikat som passagerarfartyg.

Senaste givare/sponsorer

Än så länge endast anonyma givare/sponsorer

Största givare/sponsorer

Än så länge endast anonyma givare/sponsorer